۱۳۹۰ دی ۲۸, چهارشنبه

برگزاری کنفرانس سرتاسری هزاره ها در "اسکایپ


برگزاری کنفرانس سرتاسری هزاره ها در "اسکایپ"آیا آنگونه که از مزاری تجلیل می کنیم، به گفته های او هم عمل می کنیم؟
مزاری بزرگ می گفت: "مردم هوش کنید سنگر هارا خالی نگذارید، زیرا اگر سنگر هارا خالی بگذارید صد سال دیگر تاریخ تکرار خواهد شد".
چه قدر این سخن ماندگار مزاری را به یاد داریم؟ چه قدر به اساس این بلند ترین سخن تاریخ مان عمل می کنیم یا عمل کرده ایم؟ به راستی هزاره‌ها همه البته چه قدر به غیر از اینکه گفته باشند مزاری بزرگ است یا بابه بود برای ما، به اساس آن چه مزاری گفته است و آنگونه که 
مزاری می خواست، عملکرده اند؟


اگر به اساس گفته های مزاری عمل می کردیم، واقعاً روزما در حال حاضر این گونه بود؟ مزاری می گفت سنگر هارا خالی نگذارید، منظورش از سنگر ها مطلقاً سنگرهای مقاومت مسلحانه یا دفاع مسلحانه نبود. منظور مزاری حضور در تمامی جبهات مبارزه بود که می تواند آن سنگرها سنگری برای دفاع از حقوق مردم و عدالت باشد. اما ما براستی این حرف مزاری را شنیده ایم؟
شاید گوش شنوائی برای این نبوده که بشنود حرف مزاری را. ما در تمامی عرصه های مبارزه به گروه های پیرو، مقلد و یا منفعل تبدیل شده ایم و به عبارت دیگر سرگردان وادی تقلید، و انفعال شده ایم. جبهات مبارزه را خالی گذاشته ایم و شاید همه مان برای این رفتاری که انجام می دهیم توجیهات مختلفی از مصروفیت گرفته تا ده ها دلایل دیگر داشته باشیم. اما قدر مسلم این است که این توجیهات نمی تواند قانع کننده و عقلانی باشد. ما هنوز و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم در جبهات مبارزه حضور داشته باشیم. این مبارزات می تواند با قلم باشد، می تواند با اسلحه باشد (وقتی کوچی ها به بهسود حمله می کند چیزی جز اسلحه جواب گو نیست) می تواند در عرصۀ سیاسی باشد (که ما منفعل ترین گروه اجتماعی – سیاسی را در افغانستان تشکیل می دهیم) و یا هر حوزه و عرصۀ دیگر.!
با این حال هنوز این فرصت هست که به این گفتۀ مزاری در عمل بازگردیم وسنگر های مبارزه را پر کنیم. ما می توانیم این کار را بکنیم. ما می توانیم این تغییر را در خود ایجاد کنیم. ما می توانیم، پس از حالا شروع کنیم. ما برای مؤفقیت در این عرصه نیاز به وحدت و همبستگی و همدلی داریم، پس از حالا دست به دست هم بدهیم وگامی درا ین مسیر برداریم. فردا برای این کار دیر خواهد شد.

به دلیل به میان آوری وحدت و همبستگی بین هزاره ها و و راه حل بعضی مسائل که هزاره ها در آن قرار دارند، بعضی از فعالان و نخبه گان گفتمان و یا کنفرانسی صوتی را در اسکایپ در نظر دارند. در این کنفرانس از نظریه های شما سروران ملت هزاره به گرمی استقبال میگردد.
تاریخ و روز برگزاری کنفرانس: یکشنبه، 29 جنوری 2012
Hazaras.unityآدرس اسکایپ:
Hazaras.unity@yahoo.comایمیل آدرس:
 اوقات مطابق "جی ایم تی":
London, UK -13:00 GMT
Kabul, Afghanistan – 17:30 AFT
Sydney, Australia- 12:00 EDT
Ottawa, Canada- 08:00EST
New York, USA- 08:00 EST
Copenhagen, Denmark- 14:00 CET
Oslo, Norway- 14:00 CET
New Delhi, India- 18:30 IST
Islamabad, Pakistan- 18:00 PKT
Moscow, Russia- 17:00 MSD
Ankara, Turkey- 15:00 EET
بخاطر اشتراک در کنفرانس کافیست که اسکایپ ما را در لست اسکایپ تان اضافه کرده و در کنفرانس با ما شریک شوید.
لطفا در قسمت نشر اعلامیه و با خبر سازی جوانانی که مایل به اشتراک 
در کنفرانس هستند، ما را از هر طریق ممکن یاری رسانید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر